Tegin ettepaneku ELi seadusandluse muutmiseks, et võimaldada ka ELi keskosast kaugel olevatele väikestele liikmesriikidele normaalsed lennuühendused

Ütlesin täna oma sõnavõtus Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Brüsselis, et lennunduskonkurents ei toimi normaalselt vähese elanikkonnaga ning ELi keskosast kaugetes riikides, mistõttu ELi seadusandlus vajab muutmist.

Euroopa Komisjon otsustas laupäeval, et lennufirma Estonian Airi omaniku ehk Eesti riigi poolt tehtud sissemaksed Estonian Airi ei ole kooskõlas riigiabi reeglitega ning tuleb tagasi maksta. See tõi kaasa Eesti lennufirma tegevuse lõpetamise, mis halvendab oluliselt Eesti konkurentsivõimet ning jättis tööta 160 inimest.

Euroopa Komisjoni väide oli see, et Eesti riigi kui omaniku poolt tehtud maksed kahjustavad konkurentsi. Samas, millisest konkurentsist on jutt? Eestis on vähe inimesi ning vahemaad Euroopa keskustega on pikad. Enamik Euroopa lennufirmasid pole soovinud kunagi Eestisse lennata. Samas suurendab Estonian Airi tegevuse lõpetamine oluliselt riski Eesti konkurentsivõime vähendamiseks ning muudab veelgi raskemaks ühendused Eesti ja muu Euroopa vahel.

ELi uus lennunduspakett peab arvesse võtma, et lennunduskonkurents ei toimi normaalselt vähese elanikkonnaga ning ELi keskosast kaugetes riikides. Neid ei saa võtta sama mõõdupuuga nagu lühikesi vahemaid Euroopa suurlinnade vahel. Tegin ettepaneku, et ELi seadusandlust tuleb muuta nii, et ka väikeste ning Euroopa keskosast kaugel olevate riikide inimestel oleks võimalik lennata otse Euroopa suurlinnadesse.