500 miljonit eurot ELi 2016.a eelarves on abiks piimatootjatele

Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele ELi 2016. aasta eelarves. Järgmise aasta eelarve arvestab vajadusega tegeleda põgenikekriisiga ning 500 miljoni euro suurune meetmetepakett toetab raskes seisus ELi piimatootjaid.

Aasta on olnud keeruline Venemaa kehtestatud embargo tõttu ELi toidukaupadele. Seetõttu vajavad tuge piimatootjad, kes on sattunud raskesse olukorda ning kelle abistamiseks on eelarves ette nähtud 500 miljoni euro suurune meetmetepakett.

Eelarvet koostades on arvestatud ka vajadusega tagada piisavalt raha jätkuva põgenikekriisiga tegelemiseks. Eelarve on ka kooskõlas Valletta rändeteemalisel tippkohtumisel kokkulepituga.