EL peab tegema kiired otsused radikaliseerumise ja terrorismiga võitlemiseks

Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Strasbourgis võeti vastu resolutsioon, milles on toodud konkreetsed ettepanekud ekstremismiga võitlemiseks.

ELi kodanikest ISILi võõrvõitlejad on suur terrorismirisk Euroopale ning EL peab välja töötama meetmed, mis võimaldaksid ära hoida ELi kodanike liitumist terroriorganisatsioonidega ning tagaksid, et ISILi ridadesse siirduvad ja sealt naasvad ELi kodanikud vastutaksid oma kuritegude eest.

Euroopa sisejulgeoleku suurim probleem on ELi kodanikest kurjategijad, kes on osalenud ISILi tegevuses Lähis-Idas, ning nende mõttekaaslased. Paraku on selle tõestuseks ka terrorirünnakud Pariisis ning nendele järgnenud häireolukord Brüsselis. Selleks, et tagada ELi julgeolek, tuleb ennetada ELi kodanike liitumist terroriorganisatsioonidega.

Samas ei piisa enam ainult ennetavatest meetmetest, kuivõrd ELi on juba naasnud väga paljud ISILi ridades võidelnud koos uute sidemete, oskuste ja radikaalsete äärmuslike ideedega. Euroopa džihaadivõitlejatest ja džihaaditerrorismis kahtlustatavatest tuleb koostada ühtne nimekiri ning kokku tuleb leppida välisvõitleja definitsioonis. ELi riigid peavad oma õiguses raske kuriteona sätestama reisimise terrorismiakti kavandamise või elluviimise eesmärgil.

Radikaliseerumise levikust rääkides on oluline radikaliseerunud vangide eraldamine teistest kinnipeetavatest ning tegelemine vaenu õhutava infosisuga internetis.