Euroopa Liit peab kaitsma inimõiguste kaitsjaid

Võtsin täna Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istungil sõna inimõiguste teemal.

Järjest rohkem tuleb kaitsta inimõiguste kaitsjaid ning ELil on veel palju teha täitmaks oma eesmärke inimõiguste ja inimõiguslaste kaitsmisel maailmas.

Inimõiguste rikkumised, kurjategijate karistamatus ning rünnakud kodanikuühiskonna, eelkõige inimõiguste kaitsjate vastu on paraku kasvamas. Euroopa Liit peab senisest enam tegema, et inimõiguste eest seisjate olukorda parandada ja neid kaitsta.

Euroopa Liidu inimõiguste ja demokraatia strateegilises raamistikus on EL lubanud edendada vabadust, demokraatiat ja inimõigusi kõikjal maailmas. Samas peab EL tegema praegusest rohkem, et oma lubadust täita. Inimõiguslasi ähvardavad rünnakud, vangistamised ja tapmine ning EL peab olema nende kaitsmisel esirinnas.

Ühtlasi viitasin oma kõnes ELi globaalsele strateegiale, mida praegu ette valmistatakse. Et tagada inimõiguste austamine kogu maailmas, peab see valdkond olema strateegias kindlasti esindatud.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s