1. jaanuaril jõustuma pidanud ELi-Ukraina assotsieerimislepingut pole kõik ELi riigid ratifitseerinud

1. jaanuaril pidi jõustuma Euroopa Liidu ja Ukraina assotsieerimis- ja vabakaubandusleping, kuid kuus ELi liikmesriiki pole seda lepingut senini ratifitseerinud. Seega kohaldatakse ajutiselt vaid lepingu vabakaubanduse osa.

Juhtisin Euroopa Komisjoni tähelepanu, et kuus ELi liikmesriiki pole siiani ratifitseerinud ELi ja Ukraina assotsieerimislepingut, kuigi selle sõlmimisest on möödas üle aasta.

Ukraina on väga keerulises seisus, arvestades jätkuvat Krimmi annekteerimist ning konflikti jätku Ida-Ukrainas. Samuti põhjalikult muutunud majandussuhteid Venemaaga. Seega vajaks ta igakülgset toetust Euroopa Liidu riikidelt. Ometi pole kõik ELi liikmesriigid siiani suutnud või tahtnud isegi assotsieerimislepingut ratifitseerida.

Euroopa Komisjoni asepresident Federica Mogherini vastas, et iga liikmesriik otsustab, millal ja kas ratifitseerida rahvusvahelist lepingut.

6. novembri seisuga on 22 ELi liikmesriiki teatanud nõukogule lepingu ratifitseerimisest, samas kui kuus liikmesriiki ei ole seda teinud.

Mogherini sõnul ei mõjuta ratifitseerimismenetlus lepingu ajutist kohaldamist. “Assotsieerimislepingu teatavaid osi on ajutiselt kohaldatud alates 1. novembrist 2014. Põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda käsitlevat lepingu osa kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2016,” ütles ta. “Assotsieerimisleping jõustub siis, kui selle on ratifitseerinud kõik lepinguosalised,” lisas Mogherini.

Leian, et Ukraina olukorda ja Venemaa survet arvestades on väga oluline, et lepingu ratifitseeriksid kiiresti kõik ELi liikmesriigid.