Krimmi annekteerimine Venemaa poolt on halvendanud krimmitatarlaste olukorda ja õigusi

Euroopa Parlament arutas tänasel täiskogu istungil Strasbourgis inimõiguste, eelkõige krimmitatarlaste olukorda Krimmis. Resolutsiooni ajendiks oli krimmitatarlaste järjest halvenev olukord Venemaa poolt annekteeritud Krimmis.

Piirkonnas on teateid inimeste kadumisest, piinamisest ja Vene anneksiooni vastaste ning opositsiooni liikmete süstemaatilisest kiusamisest.

Suurem osa repressioonidest on suunatud krimmitatarlaste vastu. Löögi alla on sattunud ka krimmitatarlaste täitevorgan Mejlis, mille kahel juhil ja osadel liikmetel on keelatud Krimmi siseneda. Möödunud aastal sunniti sulgema krimmitatarlaste meediakanal ATR, mis on nende jaoks oluline oma keele ja kultuuri säilitamisel.

Krimmi annekteerimine on põhimõtteline rahvusvahelise õiguse rikkumine. Venemaa vastutab selle eest, et kõigi, ka vähemusrahvuste õigused, oleksid Krimmis tagatud.