Üle pooltes ELi liikmesriikides on topeltkodakondsus lubatud

Euroopa Komisjoni liige Dimitris Avramopoulos vastas minu arupärimisele seoses topeltkodakondsuse lubamisega ELi liikmesriikides, et 15 liikmesriigis on topeltkodakondsus lubatud ning veel seitsmes riigis võib taotleja teatud tingimustel säilitada olemasoleva kodakondsuse.

Leian, et Eesti peaks seadustama sünnijärgsete kodanike topeltkodakondsuse võimaluse. Meie praegune kodakondsusseadus ütleb, et Eesti kodanikul ei tohi olla mõne muu riigi kodakondsust ning samas põhiseadus välistab võimaluse sünnijärgset Eesti kodakondsust ära võtta. See piirav kodakondsusseaduse säte tuleb ära muuta ja lubada ka selle seadusega sünnijärgsetele Eesti kodanikele topeltkodakondsust. Eesti riik ei peaks panema oma kodanikke täiesti ebavajaliku valiku ette – kas Eesti või mõne muu riigi kodakondsus ning oma inimesi eemale tõrjuma.

Volinik Avramopoulos viitas Euroopa rändevõrgustiku poolt liikmesriikides hiljuti läbiviidud uuringule, mis kajastab 22 küsimustikule vastanud liikmesriigi erinevaid tavasid. “Selle uuringu kohaselt lubavad 15 liikmesriigi õigusaktid topeltkodakondsust,” ütles ta. “Seitsmes liikmesriigis ja Norras ei ole topeltkodakondsuse omamine üldjuhul lubatud. Samas võib nendes riikides kodakondsuse taotleja teatavatel tingimustel säilitada oma olemasoleva kodakondsuse,” lisas ta.

Küsimustikule vastanud 15 liikmesriiki, mille õigusaktid lubavad topeltkodakondsust, on Belgia, Bulgaaria, Tšehhi, Soome, Prantsusmaa, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Malta, Poola, Portugal, Slovakkia, Rootsi ja Ühendkuningriik. Küsimustikule vastanud seitse liikmesriiki, kus ei ole topeltkodakondsuse omamine üldjuhul lubatud, on Austria, Saksamaa, Eesti, Läti, Leedu, Madalmaad ja Sloveenia.