Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust nõrgestaks Euroopat oluliselt

Suurbritannia võimalik lahkumine Euroopa Liidust kavandatava referendumi tulemusel nõrgestaks Euroopat oluliselt ning võiks olla ka lahkumisarutelude pretsedendiks ka mõnele teisele ELi liikmesriigile.
Tänane ülemkogu on ELi ja Suurbritannia kokkulepete saavutamisel oluline samm, kuid eelolevatel nädalatel tuleb ELi ja Suurbritannia koostöös leida täpsed lahendused Briti kodanike suurematele muredele seoses ELi arengutega, et saavutada referendumil Briti kodanike toetus riigi jätkamisele ELis. Samas on mitme ELi ja Suurbritannia kokkuleppe osa kinnitamiseks vajalik ka Euroopa Parlamendi heakskiit.
Praeguses maailmas on kõigi ELi liikmesriikide jaoks oluline tugev ja tõhusalt toimiv Euroopa Liit, et seista vastu riskidele ja julgeolekuohtudele ning olla konkurentsivõimeline rahvusvahelises majanduses.