ISISe kuriteod tuleb tunnistada genotsiidiks

Euroopa Parlamendi 62 liiget saatis Euroopa Ülemkogu eesistujale Donald Tuskile kirja, milles rõhutavad, et terrorirühmitus ISIS teostab genotsiidi kristlaste ja jeziidide ning teiste usu- ja etniliste vähemuste vastu ning paluvad teha kõik võimaliku kaitsmaks neid kogukondi terrorirühmituse eest.

ISIS  on asunud süstemaatiliselt ründama kristlasi, jeziide ja teisi usuvähemusi, kes ei nõustu terrorirühmituse islamitõlgendusega. ISISe toimepandud kuriteod on väga jõhkrad – usuvähemuste esindajaid on tapetud, pekstud, röövitud ja piinatud, neid on orjastatud ja neid sunnitakse teise usku pöörduma. Euroopa Liit on küll ISISe tegevuse tugevalt hukka mõistnud, kuid sellest üksi ei piisa.

Kõigi 28 ELi liikmesriigi juhid peavad tunnistama ISISe teod genotsiidiks ning toetama igal võimalikul viisil ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni, et vältida ISISe kuritegude jätkumist, tagada ISISe sihikule sattunud usuvähemustele turvaline elukeskkond ja võimalus jääda või naasta oma kodumaale ning karistada neid, kes vastutavad genotsiidi, sõja- ja inimsusevastaste kuritegude eest.

Euroopa Parlament võttis 4. veebruaril suure enamusega vastu resolutsiooni, mis käsitleb usuvähemuste esindajate süstemaatilist massilist tapmist ISISe poolt. Selles juhivad europarlamendi saadikud tähelepanu, et ISISe rünnak kristlaste, jeziidide ja teiste usuliste ning etniliste vähemuste vastu on genotsiid. Samuti kutsuvad europarlamendi liikmed ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeid üles toetama julgeolekunõukogu esildist Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule, et see kohus uuriks rikkumisi, mida ISIS paneb Iraagis ja Süürias toime usu- ja etniliste vähemuste vastu.