EL peab suhetes Indiaga laevakaitsjate vabanemist järjekindlalt tõstatama

Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi välisasjade kõrge esindaja Federica Mogherini vastas minu arupärimisele, mis käsitles ELi samme Eesti laevakaitsjate vabastamiseks, et EL toetab Eesti valitsuse jõupingutusi leida olukorrale lahendus kahepoolsetes läbirääkimistes India valitsusega.

Mogherini ütles vastuses, et EL jälgib tähelepanelikult Tamil Nadu kohtu poolt viieks aastaks vangi mõistetud Eesti ja Ühendkuningriigi kodanike olukorda.

Tema sõnul on viimaste kuude jooksul EL laevakaitsjate küsimuse India esindajatega mitmel korral tõstatanud. “Viimati tehti seda ELi-India 13. tippkohtumisel Brüsselis 30. märtsil. Nagu ELi-India tippkohtumise ühisavalduses öeldud, loodab EL, et mootorlaeva Seaman Guard Ohio juhtumis jõutakse nõuetekohase India menetluse käigus kiiresti lahenduseni,” lisas Mogherini.

Euroopa Liit peab suhetes Indiaga laevakaitsjate juhtumit järjepidevalt tõstatama, kuni olukord on lahendatud. Sellest tulenevalt küsisin Mogherinile esitatud arupärimises, mil määral ja kuidas käsitleti ELi-India tippkohtumisel Eesti ja Briti kodanike vabastamist. Samuti küsisin kuidas on EL edasi tegutsenud meie kodanike vabastamiseks, lähtudes ka Euroopa Parlamendi hiljutisest seisukohast, ja millised on edasised sammud suhetes Indiaga, et tagada Eesti ja Briti kodanike kojupääs.