Viisavabaduse kohaldamist kõigi ELi kodanike suhtes saab oodata ainult neilt riikidelt, kellele EL on samaga vastanud

Kolmandate riikide kehtestatud viisavabadus peaks laienema kõigi ELi liikmesriikide kodanikele. Tegelikkuses on aga mitmeid riike, nagu näiteks Lõuna-Aafrika Vabariik, mis rakendab viisavabadust üksnes mõnede ELi riikide kodanike suhtes, samas kui näiteks Eesti kodanikud vajavad sinna reisimiseks viisat.

Sellega seoses saatsin arupärimise Euroopa Komisjonile, milles uurisin komisjoni edasisi samme, et saavutada olukord, kus kõiki ELi liikmesriikide kodanikke käsitletakse viisaküsimuses võrdselt.

Euroopa Komisjoni liige Dimitris Avramopoulos vastas, et ei saa kõikidelt kolmandatelt riikidelt viisarežiimi küsimuses sellist vastutulekut oodata. “Kui Euroopa Liit kohaldab kolmanda riigi kodanike suhtes vabastust viisanõudest või sõlmib kolmanda riigiga viisalihtsustuslepingu, võib ta teiselt poolelt oodata täielikku vastastikkust ja kõigi ELi kodanike võrdset kohtlemist,” ütles ta oma vastuskirjas.

“Kõikidel muudel juhtudel, kui EL kohaldab teatava kolmanda riigi kodanike suhtes viisanõuet, nagu näiteks Lõuna-Aafrika puhul, puudub tal õiguslik alus nõuda, et kõnealune kolmas riik kohaldaks ühesugust viisarežiimi kõigi ELi kodanike suhtes,” lisas Avramopoulos.