Inimsusevastaste kuritegude mäletamine aitab uusi kuritegusid ära hoida

kyyditamine1Täna mälestame juuniküüditamise ohvreid.  75 aastat tagasi, ööl vastu 14. juunit 1941 sundisid Nõukogude okupatsioonivõimud tuhandeid Eesti peresid oma kodudest lahkuma. Paljud ei naasnud oma koju kunagi. Okupatsioonivõim püüdis eestlaste mälust Eesti iseseivusaega kustutada. Küüditamine oli inimsusevastane kuritegu ja üks Eesti ajaloo traagilisemaid sündmusi. Peame mäletama. Ainult nii saame tagada, et sellised jõhkrad inimsusevastased kuriteod ei korduks.