Euroopa jagamine ÜROs Ida- ja Lääne-Euroopaks on iganenud

Korraldan 31. augustil Euroopa Parlamendis Brüsselis konverentsi ÜRO uue peasekretäri valimistest ning ÜRO julgeolekunõukogu reformimisest.

Praegu toimuv ÜRO peasekretäri valimisprotsess on kõige avatum kogu ÜRO ajaloo jooksul. Osa liikmesriike soovib, et uueks peasekretäriks saaks Ida-Euroopa grupi esindaja, osa riike soovib esimest naispeasekretäri ning osa riike soovib, et lihtsalt parim kandidaat võidaks. Samas on selge, et peasekretäri nimetamisel on jätkuvalt võtmeroll ÜRO julgeolekunõukogu alalistel liikmetel.

Samas on Euroopa jaotamine Ida- ja Lääne-Euroopa grupiks iganenud. Euroopa on ainus maailmajagu, mis on poliitilistel motiividel kaheks jagatud. Aeg oleks ka ÜROs see korrektiiv teha.

ÜRO julgeolekunõukogu vajab samuti reformi. Julgeolekunõukogu alalised liikmed on püsinud samadena 1945. aastast ning selle praegune struktuur ja töömeetodid on ajale jalgu jäänud. Rahvusvaheline olukord on võrreldes II maailmasõja lõpuga palju muutunud ning ÜRO julgeolekunõukogu peab sellega arvestama.

Konverentsil kõnelevad ÜRO juures tegutseva mõttekoja Security Council Report tegevdirektor Ian Martin, Euroopa välisteenistuse (EEAS) mitmepoolsete suhete büroo juht Jonas Jonsson, Eesti alalise esinduse ÜRO juures asejuht Minna-Liina Lind ja Urmas Paet.

Üro seminar