Lennundusohutuse tagamiseks peavad kõigi ELi lennujaamade töötajad läbima põhjaliku julgeolekulise taustakontrolli

Terrorirünnak Brüsseli lennujaamas tänavu märtsis näitas, et ELi lennujaamade ohutuse tagamine vajab ülevaatamist, sealhulgas tuleb tähelepanu pöörata lennujaama töötajate tausta kontrollimisele.

Sellega seoses küsisin Euroopa Komisjonilt, kuidas on ELis reguleeritud lennujaamade töötajate ja käitajate julgeolekuline taustakontroll, kas kõikides ELi liikmesriikides seda teostatakse ning kuidas saaks seda veelgi parandada.

Euroopa Komisjoni liige Violeta Bulc vastas, et tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju käsitlevas määruses on kirjas, et lennuvälja töötajad ja lennumeeskonna liikmed peavad edukalt läbima taustakontrolli. Sellist taustakontrolli korratakse korrapäraselt vähemalt iga viie aasta järel.

”Taustakontrolli tegev üksus peab tegema isikut tõendava dokumendi alusel kindlaks inimese isikusamasuse, kontrollima viimase viie aasta dokumente töötamise ja hariduse omandamise kohta, nõudma taotlejalt selgitusi ja tõendeid, kui töötamises ja õppimises on üle 28 päeva pikkused vahed ning kontrollima kõigi elukohariikide viimase viie aasta karistusregistreid,” ütles Bulc.

Ta lisas, et see, milline üksus teeb taustakontrolli ja kontrollib karistusregistrit kuritegude suhtes, mis taotlejalt õigused ära võtavad, tuleb kehtestada riiklikus poliitikas ja seda tuleb selgitada riigi õigusaktides või riiklikus tsiviillennunduse julgestusprogrammis.

Leian, et nõuete täitmist tuleb oluliselt karmimalt järgida, sest paraku ka Brüsseli lennujaama rünnaku järel ilmnes, et osa lennujaama töötajatest oli varasemalt karistatud.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s