Euroopa Parlamendi liikmed nõuavad krimmitatarlaste juhi vabastamist psühhiaatriahaiglast

Saatsime Euroopa Parlamendi saadikutega ühiselt kirja Venemaa presidendile Vladimir Putinile, milles nõuame, et krimmitatarlaste juht ja esinduskogu Medžlis endine aseesimees Ilmi Umerov vabastatakse viivitamatult psühhiaatriahaiglast ja et talle tagatakse asjakohane arstiabi.

Kirja ajendiks oli uudis, et tõsiselt haige Ilmi Umerov paigutati tänavu 18. augustil sunniviisiliselt tavalisest haiglast Simferopolis asuvasse psühhiaatriahaiglasse. Vene võimude käitumine meenutab Nõukogude Liidu aegset taktikat, kui poliitilised dissidendid saadeti psühhiaatrilisele sundravile, et neid vaikima sundida. Selline tegevus on inimõiguste rikkumine. Ilmi Umerov tuleb viivitamatult psühhiaatriahaiglast vabastada ja talle tuleb tagada vajalik arstiabi.

Lisaks viitasime oma kirjas krimmitatarlaste olukorra jätkuvale halvenemisele okupeeritud Krimmis. Vene võimud keelasid krimmitatarlaste täitevorgani Medžlis tegevuse, Krimmi ebaseadusliku annekteerimise vastaste tagakiusamine, isikute jäljetud kadumised, millele ei järgne põhjalikku uurimist, ja meediaväljaannete sulgemine on kõigest mõned näited hirmuõhkkonnast, mille Vene võimud on Krimmis loonud.

Euroopa Liit jääb kindlaks Krimmi ebaseadusliku okupeerimise ja annekteerimise mittetunnustamise poliitikale.