MH17 lennukatastroofi uurimine peab viima konkreetsete süüdlaste väljaselgitamiseni

Malaisia reisilennuki allatulistamine Ida-Ukraina kohal tõi kaasa kiired muudatused tsiviillendude konfliktipiirkondadest ülelendude lõpetamise osas. Samas on selle kuriteo uurimise lõpetamiseks vajalik konkreetsete kurjategijate tuvastamine ja rahvusvahelise tribunali ette toomine.

MH17 lennukatastroofi tõttu kaotas 298 inimest elu. Katastroof avas ka paljude silmad Venemaa agressiooni suhtes Ukrainas. Lennukatastroofiga seonduvad uurimised vajavad igakülgset ELi tuge, et tuvastada süüdlased ja välistada sellised katastroofid tulevikus.

Esitasin Euroopa Komisjonile arupärimise, milles küsisin, kuidas on Euroopa Liit panustanud MH17 lennukatastroofi uurimisse ja mida teinud lennuohutuse suurendamiseks konfliktipiirkondade läheduses.

Arupärimisele vastas Euroopa Komisjoni liige Violeta Bulc, kelle sõnul toetas Euroopa Komisjon Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni juhitavat tööd, et teha kindlaks meetmed ohutuse suurendamiseks üle konfliktipiirkondade toimuvate tsiviillendude puhul. Bulc lisas, et komisjon kaalub hoolikalt MH17 lennuga toimunud õnnetuse muude uurimiste, eriti kriminaaluurimiste lõplikke tulemusi ja nende alusel tehtud soovitusi.