Praegu on ülim aeg alustada toimiva Euroopa kaitsekoostöö ülesehitamist

Tutvustasin täna Euroopa Parlamendi täiskogu istungil enda koostatud Euroopa kaitsekoostöö raportit.

Seoses Euroopa julgeolekuolukorra halvenemisega on ülim aeg hästitoimiva Euroopa kaitsekoostöö ülesehitamiseks. Euroopa julgeoleku olukord on läinud järjest hapramaks, kuivõrd Euroopa naabruskond on muutunud paaril viimasel aastal ebastabiilsemaks ja ettearvamatumaks. Need arengud on Euroopale riskantsed. See tähendab, et Euroopa peab iseenda kaitsmiseks ja turvalisuse suurendamiseks tegema palju rohkem kui seni.

Suurem osa ELi liikmesriike on viimase 30 aasta vältel vähendanud oma kaitsekulutusi, liikmesriikide omavaheline kaitsekoostöö on seni olnud küllaltki juhuslik ning Euroopa loodab kaitseküsimustes jätkuvalt NATO võimekusele ja USA toetusele.

Viimasel ajal on aga mitmed ELi liikmesriigid üles kutsunud efektiivsemale ja tihedamale kaitsekoostööle. On selge, et praegu on õige hetk hästitoimiva Euroopa kaitsekoostöö ülesehitamiseks.

Homme, 22. novembril hääletab Euroopa Parlament Euroopa kaitseliidu raporti üle. Selle raportöörina soovitan ELi riikidel sarnaselt NATO liikmesriikidele seada oma eesmärgiks 2% SKPst kulutamise kaitsele, NATO infrastruktuuri nagu kasarmute, teede jne toetamist ELi poolt ning kaitseväe-Schengeni loomist.

NATO roll oli, on ja jääb tähtsaks. Ka pole põhjust rääkida, et tihedam ELi kaitsekoostöö justkui nõrgestaks NATOt. See lihtsalt pole nii, vaid on hoopis vastupidi – NATO on aastaid soovinud ELis näha partnerit, kes suudaks NATOt täiendada ja oma võimekustega toetada.

Euroopa saab ja peab oma turvalisusesse panustama senisest rohkem enne, kui on liiga hilja. Peame muutuma kaitsevaldkonnas senisest palju proaktiivsemaks.