Euroopa Parlament võttis vastu raporti Euroopa kaitsekoostöö tihendamise kohta

Euroopa Parlament võttis tänasel täiskogu istungil vastu minu koostatud raporti Euroopa kaitsekoostöö arendamisest (European Defence Union). 369 europarlamendi saadikut hääletas poolt, 255 olid vastu ning 70 jäi erapooletuks.

Seoses Euroopa julgeolekuolukorra halvenemisega on ülim aeg hästitoimiva Euroopa kaitsekoostöö ülesehitamiseks. Täna vastuvõetud raport annab selleks suunised. Muuhulgas soovitab raport ELi riikidel sarnaselt NATO liikmesriikidele seada oma eesmärgiks 2% SKPst kulutamise kaitsele, NATO infrastruktuuri nagu kasarmute, teede jne toetamist ELi poolt, kaitsetööstuse koostööd ja arendamist ning kaitseväe-Schengeni loomist.

Viimasel ajal on järjest enam ELi liikmesriike üles kutsunud efektiivsemale ja tihedamale kaitsekoostööle. On selge, et praegu on õige hetk hästitoimiva Euroopa kaitsekoostöö ülesehitamiseks.

NATO roll oli, on ja jääb tähtsaks. Ka pole põhjust rääkida, et tihedam ELi kaitsekoostöö justkui nõrgestaks NATOt. See lihtsalt pole nii, vaid on hoopis vastupidi – NATO on aastaid soovinud ELis näha partnerit, kes suudaks NATOt täiendada ja oma võimekustega toetada.

Euroopa saab ja peab oma turvalisusesse panustama senisest rohkem enne, kui on liiga hilja. Peame muutuma kaitsevaldkonnas senisest palju proaktiivsemaks.