Seitse ELi liikmesriiki ei ole valmis euro kasutuselevõtuks

Hakkab ilmselt ununema, et Euroopa Liidu seitse liikmesriiki, kes on ELiga ühinemisel võtnud kohustuse võtta kasutusele euro, pole seda senini teinud. Peapõhjus on see, et nad pole täitnud kõiki euro kasutuselevõtuks vajalikke tingimusi.

Küsisin Euroopa Komisjonile saadetud arupärimises, millised ELi riigid, kes peaksid eurotsooniga liituma, ent ei ole seda senini teinud, on kriteeriumide täitmisele lähedal ning kuidas innustab EL neid riike võetud kohustusi täitma.

Euroopa Komisjoni liige Valdis Dombrovskis viitas oma vastuses 2016. aasta  lähenemisaruandele. Selles järeldati, et ükski analüüsitud riikidest – Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Horvaatia, Ungari, Poola, Rumeenia ja Rootsi – ei täitnud kõiki euro kasutuselevõtmiseks vajalikke tingimusi. Ta lisas, et järgmine korrapärane lähenemise hindamine liikmesriikides, mille suhtes on kehtestatud erand, on kavas korraldada 2018. aasta juunis.

”Euroopa Komisjon jälgib, mil määral liikmesriigid lahendavad õiguslikke probleeme, millele juhiti tähelepanu lähenemisaruandes,” lisas Dombrovskis.

Eurot kasutab 28st ELi liikmesriigist 19. Need üheksa ELi liikmesriiki, kes ei ole veel ühisraha kasutusele võtnud, jagunevad nii, et Taani ja Ühendkuningriik, on vabastatud euroalas osalemisest ning ülejäänud seitse riiki ei ole veel täitnud kõiki ühisraha kasutuselevõtu tingimusi.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s