Venemaa kaubanduspiirangud ELi ja seal hulgas Eesti suhtes on meelevaldsed ja rikuvad WTO reegleid

Küsisin Euroopa Komisjonile saadetud arupärimises, millises seisus on Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) Euroopa Liidu esitatud kaebused Venemaa vastu, mis puudutavad ka Eesti kaubandussuhteid Venemaaga.

Arupärimisele vastas Euroopa Komisjoni liige Cecilia Malmström, kes ütles, et alates WTOga ühinemisest 2012. aasta augustis, mis eelnes Krimmi annekteerimisele ja Ida-Ukraina ründamisele, on Venemaa kehtestanud ELi ekspordi suhtes mitmeid kaubandust piiravaid meetmeid. Ta lisas, et EL on juhtinud WTO tähelepanu neljale juhtumile.

Kõigis neis juhtumites sisuliselt olnud õigus Euroopa Liidul ning Venemaa on ühepoolsete sammudega käitunud meelevaldselt.

Esimesena tõi Malmström välja Venemaa poolt sealihaimpordile kehtestatud keelu. ”Vaekoguvaidluses sai õiguse EL. Vaekogu aruanne avaldati 19. augustil 2016 ning selles leiti, et Venemaa selline keeld on vastuolus WTO mitme eeskirjaga. Venemaa on otsuse edasi kaevanud ja apellatsioonimenetlus on pooleli,” selgitas Malmström.

EL esitas kaebuse ka Venemaa ülemääraste imporditollimaksude kohta ning sai vaekoguvaidluses õiguse. ”Vaekogu aruanne avaldati 12. augustil 2016 ning selles leiti, et mitmesugustele toodetele imporditollimakse kohaldades rikub Venemaa tariifikokkuleppeid,” ütles Malmström. ”Venemaa ei kaevanud otsust edasi ja seega on tulemus lõplik. Venemaal on kuni 11. maini 2017 aega, et viia ülemäärased imporditollimaksud kooskõlla asjakohaste tariifiridadega ning täita WTO raames võetud kohustused,” selgitas ta.

Kolmandana tõi Malmström välja Venemaa dumpinguvastased tollimaksud, mis on kehtestatud Saksamaalt ja Itaaliast pärit väikestele tarbesõidukitele. ”Vaekogu aruanne avaldati 27. jaanuaril 2017 ja selles märgiti, et kahju analüüsis esile toodud teatavad aspektid ei ole kooskõlas WTO eeskirjadega,” ütles ta. ”Osalised võivad alates 27. jaanuarist 2017 otsuse 60 päeva jooksul edasi kaevata. Vastasel juhul eeldatakse, et Venemaa viib Saksamaalt ja Itaaliast pärit väikestele tarbesõidukitele kehtestatud dumpinguvastased tollimaksud kooskõlla WTO eeskirjadega,” lisas ta.

Neljanda juhtumina nimetas Malmström Venemaale imporditavate mootorsõidukite suhtes kohaldatavat taaskasutusmaksu. ”Pärast ELiga peetud arutelusid ja vaekogu nõudmisel laiendas Venemaa taaskasutusmaksu ka kohapeal toodetud mootorsõidukitele,” selgitas Malmström.