FinEst Link uuringu tulemuste tutvustamine Euroopa Parlamendis

Täna tutvustame Euroopa Parlamendis Brüsselis Tallinna ja Helsingi vahelise võimaliku raudteetunneli tasuvusuuringu tulemusi ning Tallinna ja Helsingi kaksilinna teemat laiemalt.

Juhin üritust koos Soome kolleegi Merja Kyllöneniga. Üritusel kõnelevad Eesti ja Soome Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tallinna ja Helsingi linna, Helsingi-Uusimaa piirkonnanõukogu esindajad.

Tänu Tallinna ja Helsingi vahelisele ühendusele tekiks atraktiivne kaksiklinn, loodaks tuhandeid uusi töökohti ja innovaatilisi ettevõtteid ning uus tulutoov kaubatee.

Tallinn-Helsingi tunnel asetub mitte ainult piirkondlike uute võimaluste loomise, vaid ka globaalsete muutuste konteksti. Tegemist on olulise kavaga, mis seostub ka uue laevatee sissetöötamisega Aasiast Euroopasse ja vastupidi Põhja-Jäämere kaudu. Nii on arutelu all uue sadama rajamine Põhja-Norrasse, mis oleks raudtee kaudu ühendatud Helsingiga, sealt edasi tunnel Tallinna ning Rail Baltic Kesk-ja Lääne-Euroopasse.

Seega oleks Tallinna-Helsingi tunnelil ka oluline rahvusvaheline mõõde. Nüüd tuleb kavaga edasi liikuda, kaasates ka Euroopa Komisjoni ning tutvustades seda ka laiemalt.