Naiivsus on oluline abimees Vene mõjutustegevusele

Enamikelt Eesti televaatajatelt võetakse raha Vene telekanalite jaoks ilma, et inimesed seda ise otseselt teadvustaksidki. Seega maksame ise kinni ka siin edastatava propaganda ja avaliku arvamuse mõjutustegevuse. Nimelt on mitmed Vene telekanalid nagu Pervõi Baltiiski Kanal (PBK), NTV-Mir, RTR-Planeta ja Ren TV Estonia Eesti teleoperaatorite Telia, STV ja TVPlay Home (Viasat) põhipakettides, kes maksavad neile aastas hinnanguliselt 2,7-3 miljonot eurot Eesti televaatajatelt kogutud litsentsitasu. See raha korjatakse niisiis kokku Eesti televaatajatelt. Seega liigub mitu miljonit Eesti inimeste poolt makstud eurot Vene telekanalitele, mida pole põhjust kahtlustada objektiivses ajakirjanduses.

Selle olukorraga ei saa leppida, et ühelt poolt on Eesti hädas Vene propagandaga ja samas võetakse Eesti inimestelt raha ka näiteks Vene riiklike uudiste ja kommentaaride edastamise eest Eestis. Kuidagi skisofreeniline olukord, mida peaksid ülalpool nimetatud operaatorid lahendama ja oma põhipaketid ümber tegema. Televaatajad ise ei saa praegu suuresti midagi teha, sest need kanalid on põhipakettide osa, millest inimene ise ei saa loobuda.

Kui teleoperaatorid neid kanaleid hirmsasti levitada soovivad, siis peaksid need olema valikkanalite hulgas, mida inimene saab ise juurde osta. See on kummaline, et kui nimetatud Vene kanalid koos vastava sisuga on põhipakettides, siis suurem osa Euroopa riikide kanalitest on nn lisakanalid, mille eest tuleb eraldi maksta. On need näiteks Soome, Rootsi, Prantsuse või Saksa kanalid. Tahad vaadata – maksad eraldi.

Tegemist on tegelikult laiema probleemiga, kus propagandat ja avaliku arvamuse mõjutamist ei taheta ära tunda ja sellega tegelda. Pigem aidatakse selle levikule ärihuvidest lähtuvalt hoopis kaasa.

Demokraatliku läänemaailma ja Venemaa suhted on väga pingelised ning Venemaa üritab järjekindlalt Euroopa avalikku arvamust enda kasuks ning Euroopa koostöö nõrgestamiseks mõjutada. Selleks levitatakse inglis- ja prantsuskeelset Russia Today telekanalit, mida saab vaadata näiteks pea kõigis Euroopa hotellides, ka agentuuri Sputniku toodangut jne. Uudised, hinnangud ja kommentaarid on segi ja suunatud Euroopa seesmise koostöö lõhkumisele. Venemaa teeb seda, sest suhted demokraatliku läänega on halvad. Euroopa peaks ennast aga selliste mõjude eest kaitsma. Ometi oma suures naiivsuses ta seda piisavalt ei tee. Üks näide on siin ka Eesti telepakettides toimuv, kus sõnumi ja hoiakute levitamise eest maksavad Eesti televaatajad Vene telekanalitele aastas mitu miljonit eurot veel pealegi. Venemaa-poolsetel avaliku arvamuse mõjutajatel jääb üle vaid pihku itsitada ja eurooplaste naiivsusest rõõmu tunda.