Kremli sõprade klubi jääb uues Euroopa Parlamendis tagasihoidlikuks

Paremäärmuslaste ja Euroopa Liidu vastaste poliitiliste jõudude enne Euroopa Parlamendi valimisi suureks puhutud mull läks valimistulemuste selgumisega lõhki. Selge on ka see, et Kremli sõprade klubi jääb ka uues Euroopa Parlamendi koosseisus tagasihoidlikuks.

Mäletatavasti ärplesid paremäärmuslased ja Euroopa Liidu vastased, et Euroopa Parlamendi valimistel saavutatakse suur edu ning pärast valimisi moodustatakse Euroopa Parlamendis võimas Euroopa Liidu vastane fraktsioon. See kõik on osutunud järjekordseks blufiks ning tühjaks suurustamiseks.

751-liikmelises Euroopa parlamendis saavutasid need parteid valimiste tulemusel umbes 125 kohta. See on enamusest väga kaugel. Lisaks on nende seas Suurbritannia Brexiti partei saadikud, kes lahkuvad Euroopa Parlamendist, kui Suurbritannia läheb ära Euroopa Liidust. Loodetavasti seda muidugi ei juhtu ning Brexiti partei saadikud saavad kõik eelseisvad viis aastat Euroopa Parlamendis tööd teha.

Nüüd teine müüt ehk jutt ühtse ja võimsa kõiki Euroopa Liidu-vastaseid hõlmava fraktsiooni tekkest Euroopa Parlamendis. Ka seda ei juhtu. Suure tõenäosusega jagunevad ELi-vastased ja paremäärmuslased kolme väiksemasse gruppi, sest nad ei suuda omavahel lihtsalt kokku leppida. Suurim nähtav tülikoht on suhtumine Venemaa režiimi, kuid erimeelsusi on teisigi.

Nii on praeguseks avalikult ja üheselt teatanud Poola Õiguse ja Õigluse Partei ning Briti Brexiti partei, et nad ei pea võimalikuks Vene sõbralike Salvini juhitava  Itaalia Liiga ning Le Peni juhitava Prantsuse Rahvusliku Liiduga ühte fraktsiooni minna. Ilmselt on samal seisukohal ka Rootsi Demokraadid. Seega on selge, et ühte fraktsiooni ei teki ning seda põhimõtteliselt erineva suhtumise tõttu Putini Venemaasse. Ilmselt ei mahuta erimeelsuste tõttu ära ka koguni kahte fraktsiooni.

Mäletavasti teatasid aprillis ehk enne Euroopa Parlamendi valimisi Itaalia Liiga, Põlissoomlased, Alternatiiv Saksamaale (AfD), Taani Rahvapartei ja ka Eesti EKRE, et nemad tahaksid Euroopa Parlamendis otsest koostööd teha. Arvestades Salvini juhitava Itaalia Liiga demonstratiivselt Putini Venemaa sõbralikku poliitikat on EKRE pürgimine samasse seltskonda siiski mõneti kummaline. Itaalia Liigaga samas fraktsioonis oli senises Euroopa Parlamendi koosseisus Le Peni juhitav Prantsuse Rahvuslik Liit ning Hollandi Vabaduspartei ja Austria Vabaduspartei.

Siiski ei pea ma tõenäoliseks, et ka äsjastel rahvusparlamendi valimistel lüüa saanud Taani Rahvapartei ja SoomePõlissoomlased lõpuks siiski Salvini ja Le Peniga ühte gruppi lähevad.

See kõik viib olukorrani, kus mingit Euroopa Liidu-vastaste parteide ja paremäärmuslaste koondumist ei tule, sest need parteid on selleks mitmes asjas liiga erinevad, muuhulgas hoiakutes Venemaa käitumisse. Lisaks muidugi ka ambitsioonid. Seni on oldud kolmes fraktsioonis, mis tähendab kolme juhtkonda. Nende liitmine üheks saaks olema väga valulik ning ilmselt võimatugi.

Samas pole tegelikult suurt vahet mitu fraktsiooni ELi-vastased ja paremäärmuslased moodustavad, sest kokku on neid ikka umbes kuuendik kogu parlamendi koosseisust.

Niisiis jääb Kremli sõprade klubi uues Euroopa Parlamendis tagasihoidlikuks, sest sellesse klubisse ei soovi koos Salvini ja Le Peniga kuuluda mitmed teised ELi-vastased parteid. Ja see ongi loogiline, sest suurem osa eurooplasi lähtus ka valimisotsust tehes ennekõike oma koduriigi julgeolekust ja heaolust.