Uue viiruse vastane võitlus õnnestub paremini, kui Euroopa riigid teevad selleks koostööd

Uue viiruse vastane võitlus on üle-euroopaline ja seda võitlust tuleb pidada tugevas Euroopa riikide valitsuste ja ELi institutsioonide koostöös. 

Euroopa Liidu liikmesriigid peavad lõpetama meditsiiniseadmete tarnimise piiramise Euroopa Liidu sees. Oluline on, et ELi liikmesriigid tagavad meditsiiniseadmete piisava tootmise ja tarnimise, et need oleksid Euroopas olemas kõikjal, kus meid vajatakse. See viirus ei austa ühtegi piiri ning katsed üksinda sellega võidelda ilmselt ebaõnnestuvad.

Oluline on tagada Euroopa Liidu siseturu toimimine, et tarned ja tooted jõuaksid sinna, kuhu vaja.

Kontrolli tugevdamine ELi välispiiridel vastavalt reeglitele ja rahvusvahelistele kohustustele aitab tagada Schengeni süsteemi tõhusat toimimist. Piirikontrolli taastamine ELi sees peab põhinema tervisekaitseasutuste soovitustel. Vastasel korral põhjustab see rohkem kahju kui kasu.

Euroopa riikide vahel on vaja rohkem usaldust ja koostööd, et viirusepuhang kontrolli alla saada.  

Euroopa Parlamendi president on kinnitanud, et kõik Euroopa riigid saavad tuge oma tervishoiusüsteemidele. See tähendab seadmete tarnimist, haiglate toetamist ja vaktsiini võimalikult kiireks väljatöötamiseks vajalike uuringute rahastamist. Esimene prioriteet on inimelude päästmine.

Teine kohustus on kaitsta töökohti, ettevõtteid ja majandust. ELi riikidel on lubatud kulutada kõik vajalik töötajatele, füüsilisest isikust ettevõtjatele, ettevõtetele ja pankadele toetuse tagamiseks. Lisaks ELi liikmesriikide võetud kohustustele on ELi eelarvest selleks saadaval vähemalt 37 miljardit eurot.

Valitsused saavad kasutada kogu stabiilsuse ja kasvu paktis ette nähtud paindlikkust ning kriisist mõjutatud sektoritele ja ettevõtetele on riigiabi lubatud.

Nüüd peavad ELi nõukogu ja Euroopa Parlament need esmased ettepanekud heaks kiitma. Usun, et Euroopa Parlament teeb seda nii kiiresti kui võimalik.