Riigid ei tohi kasutada koroonaviiruse leviku vastast võitlust inimõiguste piiramise suisukatteks

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet ütles, et valitseb oht, kus osad riigid võivad koroonaviiruse levikuga võitlemise katte  all hakata tegelema inimõiguste piiramisega. Paeti sõnul on riikidel oluline mõista, et viiruse leviku piiramiseks kasutusele võetud meetmed peavad olema proportsionaalsed ning ajutised. 

“On oht, et osade riikide valitsused pingutavad koroonaviirusega võitlemise meetmetega üle ning rakendavad neid ühiskonnas olevate eriarvamuste vaigistamiseks,” ütles Paet. 

Ta lisas, et ehkki praegune tervisekriis on tõsine ja rahvusvaheline õigus lubab suurte ohtude korral erakorraliste volituste kasutamist, peavad kõik koronaviirusele reageerimise meetmed olema proportsionaalsed, vajalikud ja mittediskrimineerivad.

„Lisaks ei tohiks eriolukorda kasutada konkreetsete rühmade, vähemuste või üksikisikute sihikule võtuks. Seda ei tohi kasutada repressiivse tegevuse suitsukattena ega ka inimõiguste kaitsjate töö vaigistamiseks,” ütles Paet. 

“Mõned riigid ja julgeolekuasutused võivad erakorraliste volituste kasutamist atraktiivseks pidada, sest see pakub neile otseteid,” ütles Paet. “Vältimaks erakorraliste volituste muutumist püsivateks juriidilisteks ja poliitilisteks süsteemideks, peavad piirangud olema täpselt kohandatud.”

Paet lisas, et lõpuks peavad riigid, kus viiruse levik on pidurdumas, püüdma elu normaliseerida ja vältima olukorda, kus erakorralisi volitusi jäädakse rakendama põhjendamatult pikaks ajaks.