Avalik kiireloomuline kiri Euroopa Liidu riikide terviseministritele seoses Taiwani osalemise võimaldamisega Maailma Terviseassambleel

Algatasin Euroopa Parlamendis avaliku pöördumise Euroopa Liidu riikide tervishoiuga tegelevatele ministritele, et Taiwanil võimaldataks Maailma Terviseassamblee töös osaleda. Avalikule kirjale andis allkirja üle 100 saadiku erinevatest riikidest ja Euroopa Parlamendi poliitilistest rühmadest.

Kiri koos allkirjastanutega on allolev. 

Avalik kiireloomuline kiri Euroopa Liidu riikide terviseministritele seoses Taiwani osalemise võimaldamisega Maailma Terviseassambleel (WHA) 18.-19. mail 2020.ELi liikmesriikide terviseministritele

Koroonakriis saab olema põhiteema 18.-19. mail Maailma Terviseassamblee ministrite videokonverentsil. Kuivõrd viirus ei tunne riigipiire, rahvuseid ega ideoloogiaid, siis peab maailm jagama kogu infot ja ekspertiisi, mis võib pandeemiavastases võitluses abiks olla.  

Seetõttu kutsuvad kirjaga liitunud Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide esindajad üles teid nõudma, et Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) naaseks aastatel 2009 kuni 2016 praktiseeritud protokolli juurde kutsuda Taiwan vaatlejana assambleel osalema. Taiwani valitsus on edukalt suutnud viiruse levikut ohjeldada vaatamata sellele, et Taiwan asub geograafiliselt viiruse algallika lähedal. 

Ameerika Ühendriigid, Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaa on võtnud ametlikult seisukoha, et tuleks naasta 2009 – 2016 formaadi juurde ja lubada Taiwanil osaleda.

Sellest tulenevalt peame oluliseks, et Taiwani tervishoiu- ja hoolekandeminister kutsutaks vaatlejana osalema tänavusel WHA videokonverentsil, et jagada maailmaga Taiwani edukat kogemust COVID-19 pandeemiaga tegelemisel. Lisaks soovime, et WHO korraldaks Taiwani osalemise kõigil WHO kohtumistel, mehhanismides ja tegevustes.

Pragmaatilise ja teaduspõhise globaalse tervishoiu huvides jääme ootama teie positiivset tagasisidet ja tegutsemist.

Parimate soovidega

Urmas Paet

Michael Gahler

Katalin Cseh

Bernard Guetta

Karin Karlsbro

Aušra Maldeikienė

Riho Terras

Frédérique Ries 

Michaela Šojdrová

Sophie in ’t Veld

Klemen Grošelj

Tudor Ciuhodaru

Juan Fernando López Aguilar 

Engin Eroglu

José Ramón Bauzá Díaz 

Nicolaus Fest

Andrus Ansip

Gilles Lebreton

Tomáš Zdechovský

David Lega

Klára Dobrev

Csaba Molnár 

Attila Ara-Kovács 

Sándor Rónai

Brando Benifei 

Michal Šimečka

Jan-Christoph Oetjen

Abir Al-Sahlani

Fredrick Federley 

Pascal Durand

Alexandr Vondra

Kosma Zlotowski

Ivan Štefanec

Hermann Tertsch

Veronika Vrecionová

Dragoş Tudorache

Moritz Körner

Salima Yenbou 

Margrete Auken

Kira Peter-Hansen

Charlie Weimers 

Leopoldo López Gil

Svenja Hahn

Niklas Nienass

Rasa Juknevičienė

Reinhard Bütikofer

Eugen Jurzyca

Javier Nart

Witold Waszczykowski 

Thomas Waitz 

Nathalie Loiseau 

Beata Mazurek

Malik Azmani

Jan Huitema

Caroline Nagtegaal

Liesje Schreinemacher

Bart Groothuis

Margarita de la Pisa Carrión

Margarete Bause 

Carles Puigdemont

Antoni Comín 

Clara Ponsatí 

Viola von Cramon-Taubadel

Raphaël Glucksmann

Ďuriš Nicholsonová

Katrin Langensiepen

Marco Campomenosi

Milan Zver

Liudas Mažylis

Johan Van Overtveldt

Anna Donáth

Assita Kanko

Geert Bourgeois

Jutta Paulus

Jürgen Trittin

Barry Andrews

François Alfonsi

Benoît Biteau

Damien Carême

David Cormand

Gendoline Delbos-Corfield

Karima Delli

Claude Gruffat

Yannick Jadot

Michèle Rivasi

Caroline Roose

Mounir Satouri

Marie Toussaint

Olivier Chastel

Anna Fotyga

Inese Vaidere

Diana Riba i Giner

Hannah Neumann

Henrike Hahn

Dorien Rookmaker

Andrey Kovatchev

Katrin Göring-Eckardt

Gianna Gancia

Petra de Sutter

Juozas Olekas

Dominique Riquet

Andreas Glück 

Miriam Lexmann

Alviina Alametsä

Omid Nouripour

Fabio Massimo Castaldo

Helmut Geuking

Manuel Pizarro

Tom Vandendriessche

Andrius Kubilius

Mikuláš Peksa

Annalena Baerbock

Robert Habeck