Serbia peab ELi kandidaatriigina lähtuma Euroopa Liidu väärtustest

Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles tuletab Serbia juhtkonnale meelde Serbia kohustusi rahvusvahelise Jugoslaavia kriminaalkohtu ees ja seda eriti Euroopa Liidu kandidaatriigina.

Ränkades sõjakuritegudes süüdistatav Serbia radikaalse partei juht Vojislav Šešelj oli endise Jugoslaavia kriminaalkohtu ees, mis lubas ta seoses kehva tervisega ajutiselt Serbiasse tagasi. Samas keeldus ta kohtusse tagasi pöördumast ning alustas nn suur-Serbia loomise kampaaniat Serbias, külvates vaenu mitteserblaste vastu.

Euroopa Parlament väljendas muret, et Serbia valitsus pole midagi ette võtnud vaenu õhutamise peatamiseks. Selline passiivsus vähendab sõjaohvrite usaldust õigusemõistmise suhtes.

Euroopa Liidu kandidaatriik Serbia peab võtma väga selge seisukoha ränkades sõjakuritegudes süüdistatava parteijuhi ohtlike seisukohtade ja käitumise suhtes ning tagama õiglase kohtuprotsessi jätkumise võimalikkuse.

Serbia peab mõistma, et ELi kandidaatriigi staatus tähendab Euroopa Liidu väärtuste hindamist ja järgimist. Serbia ja Venemaa ühised sõjaväeõppused ja vaikimine sõjakuritegudes kahtlustatava isiku käitumise osas ei ole kooskõlas ELi ühtse välispoliitikaga.