Euroopa Liit

Euroopa Liidu armee loomisest

Estiasin Euroopa Komisjonile kirjalikult vastatava küsimuse seoses Euroopa Komisjoni presidendi Junckeri esitatud mõttega Euroopa Liidu armee loomisest. Junckeri esitatud mõte vajab selgeks rääkimist ning selle loomisel võib olla mitmeid takistusi....

Continue reading...

Mõtteid Ukraina teemal

Saksa ja Prantsuse riigijuhid on tegemas uut pingutust, et sõjategevus Ida-Ukrainas peatada. See on edasiste hukkumiste vältimiseks vajalik, kuid põhiküsimus on endiselt suures pildis ehk kuidas konflikt kui selline lõpetada....

Continue reading...

Valgevene tasakaalupunkti otsimas

Valgevenet on Venemaa juhtkond pidanud loomulikuks osaks Venemaa mõjusfäärist kogu Nõukogude Liidu lagunemise järgse aja. Nähes teda loomuliku osana nii Tolliliidust kui ka ülesehitatavast Euraasia Liidust ning kui tugevat sõjalist...

Continue reading...