ELi suur väljakutse on toime tulla olukorras, kus ELi pehme jõud on põrkunud Vene relvadega

Strasbourgis toimus Euroopa Parlamendi täiskogu istungi ELi välis- ja julgeolekupoliitika arutelu, kus ütlesin, et Venemaa ja Ukraina konflikt on Euroopa Liidu ühtsuse tõsine proovikivi, millega seni on hästi hakkama saadud, kuid seda joont tuleb suuta hoida ka edaspidi.

ELi välis- ja julgeolekupoliitika suurim väljakutse on, kuidas tulla toime olukorraga, kus Euroopa Liidu pehme jõud on põrkunud Vene relvadega.

Ka konfliktid lõunanaabruses nõuavad ELilt ühtsust ja tugevust. Euroopa Liit peab püüdma julgemalt sekkuda nendele konfliktidele lahenduste pakkumisega. Meil on hea kogemus Serbia ja Kosovo konflikti vahendamisest. ELi kogemust tuleb rakendada ka teistes piirkondades lahenduste otsimisel.

ELi välisteenistusele tuleks lisada konsulaarfunktsioon. Seda vähemalt suuremate kriiside puhuks, et Euroopa Liidu riikide kodanikud saaksid abi ka ELi esindustest kõikjalt maailmas.

Oluline on, et Euroopa vahetu naabrus rahuneks ja demokratiseeruks. Selleks peab EL jätkama selge laienemis- ja naabruspoliitikaga. Kui EL on edukas oma lähinaabruses, siis saab eeldada edukust ka kaugemal. Ja kindlasti peab EL tugevdama koostööd NATOga ning riikidega, kes jagavad ELiga samu väärtusi. Tänapäeva maailmas ei saa sõpru olla liiga palju.

Euroopa Parlamendi liikmed võtsid vastu resolutsiooni, mis käsitleb Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika arenguid.