Toetus Euroopa Liidule kasvab

Sellel pildil olen kohas, kust algab Euroopa Liit. On hea teada, et septembris läbi viidud Eurobaromeetri uuringu tulemused näitavad, et inimeste toetus Euroopa Liitu kuulumisele on kõrgem kui kunagi varem. Eestis toetab ELi liikmelisust 74%, Euroopa Liidus keskmiselt 62% kodanikest, mis on viimase 25 aasta rekord.

Seda, et Eesti on Euroopa Liitu kuulumisest kasu saanud, arvab 88% eestlastest. ELis keskmiselt leiab 68%, et nende riik on liikmelisusest võitnud. See on kõrgeim toetusmäär, mida on mõõdetud alates 1983. aastast. Kõige enam tuuakse Eesti puhul välja kasu, mida kuulumine Euroopa Liitu on tähendanud majanduskasvule ja uutele töökohtadele.

Järgmiste Euroopa Parlamendi valimiste aega – Eestis 26. mai 2019 – teavad uuringu kohaselt ligi pooled eestlased. Peamisteks Euroopa Parlamendi valimiskampaania teemadeks peaks eestlaste hinnangul olema rändeteemad (53%), majanduskasv (47%) ning julgeolek ja kaitsepoliitika (40%).

Need on ka teemad, millega olen Euroopa Parlamendi liikmena tegelenud ning Eesti inimeste toetuse korral eelolevatel Euroopa Parlamendi valimistel olen valmis oma tööd jätkama.