Euroopa Liidu armee loomisest

Estiasin Euroopa Komisjonile kirjalikult vastatava küsimuse seoses Euroopa Komisjoni presidendi Junckeri esitatud mõttega Euroopa Liidu armee loomisest.

Junckeri esitatud mõte vajab selgeks rääkimist ning selle loomisel võib olla mitmeid takistusi. Senine ELi lahinggruppide süsteem on toiminud raskustega ja neid pole suudetud veel kordagi kasutada. Näha on ka rahalisi takistusi, kuivõrd paljude ELi liikmesriikide kaitse-eelarved on siiani langustrendis.

Selgitamist vajab ka koostöö NATOga, sest suurem osa ELi liikmesriike on ka NATOs.

Sellest tulenevalt küsisin Euroopa Komisjonilt, milliseid samme kavatsetakse ELi armee loomiseks astuda ning mis on selle eesmärk. Samuti küsisin kuidas saaks juba olemasolevaid ELi lahinggruppe efektiivsemalt kasutada ning milliseks hindab Euroopa Komisjon ELi ja NATO kaitsealast koostööd.