Mõtteid Ukraina teemal

Saksa ja Prantsuse riigijuhid on tegemas uut pingutust, et sõjategevus Ida-Ukrainas peatada. See on edasiste hukkumiste vältimiseks vajalik, kuid põhiküsimus on endiselt suures pildis ehk kuidas konflikt kui selline lõpetada.

Olukorrale lahenduse leidmise teeb eriti keeruliseks asjaolu, et tegemist on nii Ukraina kui Venemaa, aga ka Euroopa Liidu jaoks väga põhimõtteliste valikutega. Olgugi, et otsene sõjaline konflikt leiab aset Ida-Ukrainas, on tegelik konflikti põhjus Ukraina kui terviku tulevikus ja Venemaa jaoks ka Euraasia liidu võimalikkuses.

Seega Venemaa soovib saavutada Ukraina peatumise Euroopa Liidule lähenemisel ning seejärel soovitavalt ühinemise Euraasia liiduga.

Ukraina praegune president ja valitsus ning ühiskonna enamus soovivad aga teed ELile lähemale jätkata. ELi väärtusruumist tulenevalt ei saa EL aktsepteerida aga midagi muud, kui Ukraina enda vaba valikut oma tuleviku suhtes.

Seega on tegemist väga põhimõttelise vastasseisuga, kus kokkupuutepunkti leidmine ongi väga keeruline. Selleks peab keegi oma poliitikat ja hoiakuid muutma. Meie väärtustest lähtudes peaks see keegi loomulikult olema Moskva ja loobuma ambitsioonist oma naabrite tulevikku määrata. Iseasi, kas majanduslikult nõrgenev Venemaa on valmis mingitel asjaoludel seda tegema.

Ukraina järgmine konkreetne samm ELile lähenemisel saaks olla assotsiatsioonileppe jõustumine. Selleks on vaja, et kõik ELi liikmesriigid lepingu ratifitseeriksid. Peab lootma ja tegutsema, et viimased sisepoliitilised arengud mõnes ELi liikmesriigis seda protsessi ei seiska. Aga ka selles on riske.

Seega on Saksa ja Prantsuse juhtide praegune taktikaline eesmärk saavutada Ida-Ukrainas taas vaherahu ehk lahingutegevuse peatamine. Isegi, kui see saavutatakse, ei püsi see aga ilmselt kuigi kaua, kui suuremas poliitilises pildis muudatusi toimuma ei hakka.

Närvid on igatahes väga pingul, mida näitab ka Prantsuse presidendi Hollandi värske hoiatus suurema sõja võimalikkusest Ukrainas. Praegu on seega aeg, kus vigu teha ei tohi. Keskkond on selleks liiga närviline ja usaldamatu.