Muude riikide kehtestatud viisavabadus peaks laienema kõigi ELi liikmesriikide kodanikele

Esitasin Euroopa Komisjonile arupärimise seoses sellega, et mitmed riigid käsitlevad Euroopa Liidu erinevate liikmesriikide kodanikke viisanõude osas erinevalt.

Euroopa Liidu Schengeni viisaruumil on küll ühtne viisapoliitika ning ELil ühtne välispoliitika, kuid ometi kohtlevad mitmed riigid viisapoliitikas erinevate ELi liikmesriikide kodanikke erinevalt. Näiteks mõnede ELi liikmesriikide kodanikud ei vaja reisimiseks Lõuna-Aafrika Vabariiki, Araabia Ühendemiraatidesse ja mitmetesse teistesse riikidesse viisat, kuid osade ELi liikmesriikide, seal hulgas Eesti kodanikud, vajavad.
Sellest tulenevalt ütlesin Euroopa Komisjonile saadetud arupärimises, et tuleks saavutada olukord, kus kõiki ELi liikmesriikide kodanikke käsitletakse viisaküsimuses võrdselt. Samuti küsisin Euroopa Komisjonilt, kas see on eesmärk, et ELi riikide kodanikel oleksid sarnased võimalused ja tingimused kolmandatesse riikidesse reisimisel ning milliste riikidega on kavas alustada läbirääkimisi, et saavutada viisavabadus kõigi ELi liikmesriikide kodanikele.