Euroopa Parlament kinnitas ELi ja Gruusia assotsiatsioonilepingu

Euroopa Liit peab hoidma ühemõttelist toetust Gruusia terviklikkusele ning õigusele teha ise oma tulevikuvalikuid. Seda toetab ka Euroopa Parlamendi tänane otsus ratifitseerida ELi ja Gruusia assotsiatsioonileping.

Hiljuti Venemaa ja Abhaasia vahel sõlmitud liiduleping suurendab riske ning tallab taaskord jalge alla Gruusia territoriaalse terviklikkuse. Sellest järgmine samm võib olla selle Gruusia osa annekteerimine Venemaa poolt.

Euroopa Liit ei tohi nõrgestada ELi vaatlusmissiooni Gruusias, mis on ainuke rahvusvaheline vaatlusmissioon selles riigis. Missioon on oluliselt panustanud Gruusia julgeolekusse ning peab tegevust jätkama.

Kevadel toimuvaks idapartnerluse tippkohtumiseks Riias peaks olema ettevalmistatud ka otsus viisavabaduseks Gruusia kodanikele ning kõik ELi liikmesriigid peaksid selleks ajaks ratifitseerima ELi ja Gruusia assotsiatsioonilepingu.

Tänane Euroopa Parlamendi otsus ratifitseerida assotsiatsioonileping Gruusiaga on selge ja tugev toetus Gruusia lähenemisele ELile ning demokraatlikele reformidele.