Läti ELi eesistumine saab viia idapartnerluse uuele tasemele

Ütlesin tänases avalduses Euroopa Parlamendis Läti ELi eesistumise arutelul, et Lätil on Euroopa Liidu eesistujana võimalus astuda pikk samm ELi idapartnerluse edasiarendamisel.

Mais Riias toimuvaks ELi idapartnerluse tippkohtumiseks peaksid kõik ELi liikmesriigid ratifitseerima Ukraina, Moldova ja Gruusiaga sõlmitud assotsiatsioonilepingud, et need saaksid täies mahus jõustuda. Samuti tuleb ELi idapartnerluse tippkohtumiseks liikuda edasi viisavabaduse kehtestamisega Ukrainale ja Gruusiale, nii nagu seda tehti eelmisel aastal Moldovaga.

Samuti tuleb Läti eesistumise ajal leida konkreetseid võimalusi tihendada suhteid kolme ülejäänud idapartnerluse riigi Aserbaidžaani, Armeenia ja Valgevenega.

Ka tuleb tihendada suhteid Kesk-Aasia riikidega, kus Läti ka seni on olnud aktiivne. Seega on hea sellelt pinnalt edasi liikuda.

Läti eesistumine ELis saab nii selles kui teistes valdkondades olema edukas. Läti on viimastel aastatel ise palju teinud – tulnud välja majandusraskustest, täitnud euroga liitumise kriteeriumid ning saadnud OECD kandidaatriigiks.